WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Godło narodowe

Niepodobna okiełznać umyślnie nauki w jej polocie. Ma ona w sobie dynamikę pędu niepowstrzymanego. Stała się ona pasją, namiętnością człowieka, istoty o czole wyniosłym.

prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy Rektor UŁ

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŁ

Jest jednym z największych wydziałów biologicznych w Polsce, prowadzącym na poziomie europejskim badania w zakresie wszystkich dyscyplin w dziedzinie nauk biologicznych. 

W rankingu jednostek naukowych według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w 2017 r. uzyskał kategorię naukową A, a jego potencjał naukowy został uznany za największy spośród 19 wydziałów biologicznych w kraju.  

W jego władzach zasiadają dziekan prof. dr. hab. Andrzej Kruk i prodziekani:

  • dr hab. Michał Bijak, prof. UŁ,
  • dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ,
  • prof. dr hab. Agnieszka Marczak. 

Poznaj nasze kierunki

Każdego roku dostosowujemy naszą ofertę - studiów stacjonarnych, podyplomowych i szkół doktorskich – do potrzeb kandydatów. Ściśle współpracujemy z biznesem, organizacjami pozarządowymi i ekspertami naukowymi. Zależy nam na tym, aby przekazywana przez nas wiedza znajdowała zastosowanie w obliczu wyzwań, przed jakimi aktualnie stają społeczeństwa.

SPRAWDŹ NASZE KIERUNKI!

Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, co podważyć się nie da.

prof. Tadeusz Kotarbiński, Pierwszy Rektor UŁ